back to home dude

Hai hay ba

Hai hay ba

Về Hai hay ba

Hãy nhanh chóng tính ra những con số cần và hạ những con số đằng trước bằng cách bắn những số 2 hoặc 3 vào chúng. Hãy đảm bảo rằng bạn giảm những con số đó xuống bằng 0. Mỗi lần bạn sai, sàn chơi sẽ nâng cao.