back to home dude

Hạ gục zombie

Hạ gục zombie

Về Hạ gục zombie

Hãy chọn 1 loại vũ khí và chiến đấu với những zombie đang lại gần. Bạn phải đánh vào đầu để hạ gục chúng nhanh và kiếm tiền để mua vũ khí. Liệu bạn có thể sống sót trong bao lâu.