back to home dude

Hạ gục

Hạ gục

về Hạ gục

Bạn muốn yên tĩnh đi bộ trên phố, nhưng những viên đạn lại bay về phái bạn. Có người muốn tấn công bạn nhưng bạn khá nhanh tay. Hãy đấm chúng trước khi bạn bị hạ gục