back to home dude

Hạ cánh trên sông Hudson

Hạ cánh trên sông Hudson

Về Hạ cánh trên sông Hudson

Hãy hạ cánh khẩn cấp bằng cách bay song song với nước.