back to home dude

Hạ cánh máy bay

Hạ cánh máy bay

Về Hạ cánh máy bay

Cho máy bay hạ cánh càng nhanh càng tốt. Cảnh giác với những gốc hạ.