back to home dude

Gươm & Thìa

Gươm & Thìa

Về Gươm & Thìa

Chỉ có một con đường duy nhất đến tòa lâu đài, và giờ thì lũ Quái vật đang dùng con đường đó để tấn công! Đưa những đội quân ra ngoài để bảo vệ vương quốc của bạn. Bạn có thể thu thập đủ tiền vàng để mua những nâng cấp tốt nhất không?