back to home dude

Gunslinger

Gunslinger

về Gunslinger

Giữ những chiếc lon trong không khí bằng cách bắn chúng.