back to home dude

Gunshot Cowboy

Gunshot Cowboy

Về Gunshot Cowboy

Hãy cùng chú ngựa chiến của bạn đi qua những bối cảnh khác nhau cùng lúc chiến đấu với những tên cao bồi và Ấn Độ xấu xa! Nhặt vũ khí mới để tiêu diệt những kẻ thù của bạn càng nhanh càng tốt!