back to home dude

Gunny Bunny

Gunny Bunny

về Gunny Bunny

Bắn những kẻ thù, nhưng hãy nhanh nhẹn, nếu không chúng sẽ tiêu diệt bạn!