back to home dude

Gung Ho Pirates

Gung Ho Pirates

Về Gung Ho Pirates

Nhắm với khẩu pháo của bạn và dùng ít số lần bắn nhất có thể để tiêu diệt tất cả những tên cướp biển!