back to home dude

Gunbrick

Gunbrick

về Gunbrick

hãy giúp cho Gunbrick đi về đích qua những cấp độ đầy thách thức! Lăn và đi qua những nơi khác nhau và nhớ là bạn chỉ có thể bắn từ 1 hướng! bạn có thể giữ cho chú gạch nhỏ của chúng ta bị nỗ tung không nào?