back to home dude

Gun Blood

Gun Blood

Về Gun Blood

bắn vào kẻ thù của bạn càng nhanh càng tốt. Hãy cẩn trọng, vì bạn chỉ có 6 viên đạn