back to home dude

Gumball: Dino Donkey Dash

Gumball: Dino Donkey Dash

Về Gumball: Dino Donkey Dash

Người bạn Daisy của bạn đã bị bắt cóc bởi một con khủng long đáng sợ! Lẻn vào động của khung long và giải cứu người bạn của bạn! Nhấn những mũi tên vào đúng lúc và hãy chắc chắn rằng bạn không bỏ qua bất cứ mũi tên nào, nếu không bạn sẽ đánh thức con quái vật!