back to home dude

Gumball: Ác mộng ở Elmore

Gumball: Ác mộng ở Elmore

về Gumball: Ác mộng ở Elmore

Gumball bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng của cậu ấy! Hãy giúp cậu ấy trong cuộc hành trình và hoàn thành cuộc tìm kiếm đầy thử thách. Bạn có thể mở khóa những nhân vật mới?