back to home dude

Gum siêu nổ

Gum siêu nổ

về Gum siêu nổ

Tạo nên sự kết hợp của ba hoặc nhiều hơn những quả bóng giống nhau. Sử dụng các ghim để nổ một hàng bóng bay theo lựa chọn của riêng bạn.