back to home dude

Gum Drop Hop 3

Gum Drop Hop 3

về Gum Drop Hop 3

Hãy giúp cho chú gấu dẻo của bạn đạt được điểm càng cao càng tốt! tập hợp điểm và những vật thể đặc biệt, và sau đó là sống sót càng lâu càng tốt!