back to home dude

Gum Drop Hop 2

Gum Drop Hop 2

về Gum Drop Hop 2

Hãy sống còn càng lâu càng tốt để thu nhặt tất cả những đồng xu và đồ vật trên đường! Đi qua một thế giới vô hạn và đạt điểm cao nhất!