back to home dude

Gum Drop Hop

Gum Drop Hop

về Gum Drop Hop

hãy cố gắng sống còn càng lâu càng tốt! Nhảy qua những thế giới sắc màu và tập hợp những đồng xu để ghi điểm cao hơn. Bạn cũng có thể chơi cùng bạn mình với chế độ 2 người chơi!