back to home dude

Guardian Castle

Guardian Castle

về Guardian Castle

bảo vệ lâu đài bằng mọi giá! Bắn tất cả những kẻ thù đang tiến đến. Sau mỗi vòng bạn có thể sử dụng tiền bạn kiếm được để mua thêm những vũ khí mới!