back to home dude

Grumpy beaks

Grumpy beaks

về Grumpy beaks

Đây là phiên bản mới của Flappy Bird. Bạn có thể giúp những chú chim bay bao xa? Hãy coi chừng những đường ống và những đinh nhọn. Bạn không nên va vào chúng.