back to home dude

Grinning Cobossus

Grinning Cobossus

về Grinning Cobossus

Lên tàu Cobossus với chiếc phi thuyền nhỏ bé của bạn! Mua thêm nâng cấp và làm sao để né những viên đạn và những thiên thạch. Xem bạn có thể tên trùm của tất cả những cấp độ khó không nhé?