back to home dude

Greedy Pirates

Greedy Pirates

về Greedy Pirates

Hãy lấp đầy kho báu với những kho báu mới trong từng cấp độ. Ném đồng tiền vàng từ cướp biển này sang cướp biển khác và dọn sạch đường trong môn cờ này! Nếu bạn nhanh tay, bạn sẽ ghi được càng nhiều ngôi sao!