back to home dude

Greedy Ghouls

Greedy Ghouls

về Greedy Ghouls

Hãy sống còn trong đêm tối với những kẻ thù ma quái. Vượt qua những vật khác nhau xuất hiện trong trò chơi và chuyển sang cấp độ kế tiếp. Bạn cũng có thể mua để nâng cấp và làm tăng thêm cơ hội sống sót.