back to home dude

Great Dungeon in the Sky

Great Dungeon in the Sky

về Great Dungeon in the Sky

Trong ngục tối đáng sợ này, kẻ thù đang chờ đợi thời cơ để tấn công bạn. Hãy loại bỏ chúng trước khi chúng bắt đầu bắn bạn.