back to home dude

Gravoor 4

 Gravoor 4

về Gravoor 4

Hãy thử hướng dẫn Gravoor đến lối ra của mê cung mà không cần chạm hai bên. Sử dụng các phím đặc biệt để mở các hành lang và nhặt các vật thể để trở nên lớn hơn hoặc nhỏ hơn.