back to home dude

Gravnix

Gravnix

về Gravnix

Cho những khối vuông cùng màu đâm vào nhau để làm chúng biến mất khỏi màn hình! Suy nghĩ trước khi chọn hướng, nếu không bạn sẽ đi sai đường! Bạn có thể xóa sạch từng cấp độ với ít bước chuyển nhất không nào?