back to home dude

Gravity Falls: Golf

Gravity Falls: Golf

về Gravity Falls: Golf

Dipper và Mabel chơi golf trên tầng áp mái. Hãy đưa bóng vươt qua các chướng ngại vật và dùng ít cú đánh nhất để đưa banh vô bàn. Bạn có thể thêm người chơi thứ 2 và chơi đấu với một người bạn.