back to home dude

Graviton

Graviton

Về Graviton

Hãy thu thập các thiên thạch ở ngoài không gian cùng con tàu không gian và phải đảm bảo bạn có đủ nhiên liệu.