back to home dude

Grandma's Bakery

Grandma's Bakery

về Grandma's Bakery

Công việc mới của bạn là làm việc tại cửa hàng bánh của bà của bạn! Sau khi nhận được đơn đặt của khách hàng, bạn bắt tay vào nướng bánh. Bạn có thể sử dụng khoản tiền kiếm được để mua thêm trang thiết bị cho cửa hàng!