back to home dude

Gota.io

Gota.io

Về Gota.io

Di chuyển dấu chấm của bạn và thu thập càng nhiều dấu chấm các màu càng tốt. Điều này sẽ khiến bạn lớn lên để bạn có thể loại bỏ những người chơi khác.