back to home dude

Goosplosion

Goosplosion

Về Goosplosion

Hãy đập vỡ tất cả những quả bóng khác bằng cách đập chúng với quả bóng của bạn. Nhắm kĩ và bắn đúng hướng và bạn sẽ có thể sang màn chơi tiếp theo ngay thôi!