back to home dude

Gone To The Dogs

Gone To The Dogs

Về Gone To The Dogs

Bạn có 20 tuần để tiến lên vị trí cao nhất! Huấn luyện chú chó của bạn, tham dự những giải thi đấu khác nhau và cố gắng giành giải thưởng giá trị lớn! Bạn có thể sử dụng tiền để mua thêm năng lượng trong cửa hàng hoặc đầu tư để có những huấn luyện tốt hơn