back to home dude

Golf thật khó

Golf thật khó

về Golf thật khó

Bạn có phải là một tay golfer bẩm sinh? Chọn đúng góc độ và sức mạnh bằng cách nhấn chuột và cố gắng đưa quả bóng vào lỗ. Nếu bạn tập trung thì bạn có thể sẽ đạt được 'vào lỗ chỉ với một lần'!