back to home dude

Golf địa ngục

Golf địa ngục

về Golf địa ngục

Có lẽ địa ngục không tệ như người ta luôn nói. Ý tôi là, họ có trò chơi golf và mọi người đều yêu thích nó. Đúng không? Dù sao thì bạn sẽ có một trận đấu với chính tử thần, vậy nên đã đến lúc để bắt đầu luyện tập. Hãy cầm lấy cây gậy và bắt đầu đánh golf.