back to home dude

Golden Bell Quest

Golden Bell Quest

Về Golden Bell Quest

Hãy làm cho những quả chuông kêu vang lên theo đúng thứ tự của nó và đánh thức những bông hoa bạn gặp. Như thế bạn sẽ được cộng thêm điểm ở trò chơi thú vị này!