back to home dude

Gold Miner Vegas - Australia Levels

Gold Miner Vegas - Australia Levels

về Gold Miner Vegas - Australia Levels

Ông già đào vàng này đang ở giữa sa mạc Las Vegas. Hãy tập hợp tất cả những khối vàng và những món đồ giá trị khác để làm giàu.