back to home dude

Mỏ Vàng 2

Mỏ Vàng 2

Về Mỏ Vàng 2

Nơi này là một mỏ vàng. Đúng nghĩa. Thay vì dùng cái cuốc một cách khó khăn, người thợ mỏ này đã phát minh ra một kỹ thuật hoàn mỹ. Ông ấy ném chiếc cuốc của mình vào tường. Bạn có thể giúp ông ấy thu thập đúng những nguyên liệu không? Một vài nguyên liệu sẽ khó khăn hoặc hiếm hơn. Bạn không thể thu thập chúng chỉ với một cú ném. Hãy bắt đầu với những thứ mềm hơn trước. Bước cuối cùng? Chính là vàng!