back to home dude

Gói trò chơi Đường đi của Xác Ướp

Gói trò chơi Đường đi của Xác Ướp

về Gói trò chơi Đường đi của Xác Ướp

Tên xác ướp này đã mất trí! À không, cậu ta còn mất nhiều hơn là chỉ lý trí. Cậu ta đã mất cái đầu của mình. Bạn có thể lấy lại nó cho cậu ấy không? Cậu ta sẽ biết ơn mãi mãi. Bởi vì cậu ta sẽ sống mãi mãi. Đặt những dấu mũi tên ở đúng vị trí. Dẫn đường cho cái đầu về với chủ nhân của nó.