back to home dude

Gói Bánh Quy

Gói Bánh Quy

về Gói Bánh Quy

Victoria Justice và những người bạn vừa mở tiệm bán bánh. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải làm rất nhiều bánh. Hmmm. Bạn có thể giúp chúng tôi làm những chiếc bánh quy không? Chỉ cần giống như ví dụ. Bạn đang làm rất tuyệt đấy!