back to home dude

Góc tối đáng sợ

Góc tối đáng sợ

về Góc tối đáng sợ

Hãy cầm lồng đèn, bản đồ và tìm đường ra khỏi những hành lang này. Bạn phải coi chừng con quái vật sống trong bóng tối vì nếu bạn bị tóm, bạn sẽ phải chơi lại từ đầu.