back to home dude

Gỡ rối 1.5

Gỡ rối 1.5

Về Gỡ rối 1.5

Công việc của bạn là gỡ rối những hình thù này! Nắm lấy những điểm khác nhau và di chuyển chúng và hãy chắc chắn rằng các đường thẳng không cắt nhau. Bạn có thể giải 20 câu đố trong trò chơi này không?