back to home dude

Go Go Sunshine

Go Go Sunshine

về Go Go Sunshine

hãy giúp mặt trời đẩy lùi tất cả những đám mây đen bằng cách nhảy lên trên chúng. Nhưng nhớ là đừng để cho mặt trời rơi xuống biển.