back to home dude

Go Go Goblin 1

Go Go Goblin 1

về Go Go Goblin 1

Hãy chú ý vào đồng hồ bên tay trái màn hình và phóng con quỉ vào đúng thời điểm! Bằng cách tập hợp những đồng tiền vàng, bạn có thể nâng cấp chú quỉ của bạn với những món đồ khác nhau mà bạn có thể sử dụng chúng trong suốt hành trình bay của bạn. Hãy tìm ra tất cả các con đường để dẫn đến rươm kho báu!