back to home dude

Gnomes tham lam

Gnomes tham lam

Về Gnomes tham lam

Thả những viên kim cương vào sân chơi và cố gắng xếp 4 viên cùng một hàng, hoặc nhiều hơn thế. Bạn sẽ cần nó để đánh bại gnome tham lam. Hoặc bạn có thể đấu với người bạn của bạn nếu bạn thích. Trò chơi này cũng có thể được chơi giữa 2 người. Hãy chơi vui vẻ!