back to home dude

Gnomeo & Juliet tìm vật bị ẩn

Gnomeo & Juliet tìm vật bị ẩn

về Gnomeo & Juliet tìm vật bị ẩn

Hãy giúp Gnomeo và Juliet tìm ra 10 vật ẩn trong mỗi cửa. Bạn sẽ giành được điểm cao khi tiến xa hơn.