back to home dude

Gầm gừ vùng nhiệt đới

Gầm gừ vùng nhiệt đới

về Gầm gừ vùng nhiệt đới

Dùng súng của bạn để bắn những trái banh cùng màu đối diện nhau để làm chúng biến mất! Đừng để cho bất kỳ trái banh nào đụng vào chú khỉ gorilla, nếu không bạn sẽ phải trở về cấp độ bắt đầu!