back to home dude

Gluey

Gluey

Về Gluey

Sử dụng chuột để làm biến mất các đốm màu! Số điểm cuối cùng của bạn sẽ càng cao nếu các đốm màu kết hợp với nhau và được phá vỡ!