back to home dude

Glow grid

Glow grid

về Glow grid

Hãy kết những khối hình giống nhau thành bộ 4 hoặc nhiều hơn để làm chúng biến mất và bạn giành được điểm. Bạn phải có chiến lược chơi để có thể chơi thật lâu.