back to home dude

Glor.io

Glor.io

Về Glor.io

Glor.io là trò chơi.io vui nhộn nhiều người chơi. Trong trò chơi này bạn phải đi qua những đồng bằng và thu thập gỗ, đá và đồ ăn. Giết động vật, tìm trứng, chặt cây và cắt đá để thu thập những nguyên liệu bạn cần để xây dựng pháo đài của bạn