back to home dude

Glondo

Glondo

về Glondo

Bạn là một quả bóng. Bạn có thể làm gì khác ngoài lăn, đúng không? Lăn qua những cấp độ đầy thử thách, thu thập tiền và ruby để có thêm điểm và luôn chú ý đến thời gian! Bạn có thể hoàn thành mỗi đường đua trong bao lâu?